Web Analytics

Despre Noi

Consorțiul nostru, format din 5 parteneri din 4 țări (Franța, Canada, Italia și România), desfășoară studii de cercetare translațională coordonate care își propun să ofere noi componente de intervenție pentru indivizii aflați la risc de depresie în perioada critică a adolescenței, cu ajutorul unui cadru translațional și informat de științele neurodezvoltării. Utilizând date colectate în 3 renumite studii longitudinale de cohortă (Proiectul de intervenție Timpurie BEIP, Studiul European IMAGEN și Studiile CoVenture și NeuroVenture din Canada), ce au urmărit adolescenți expuși la diverși factori cu risc de depresie, ne propunem să investigăm caracteristici neurale și cognitive cu rol în tranziția la depresia cu debut precoce. De asemenea, re-analizăm seturi de date din studii randomizate finalizate și recrutăm loturi noi de participanți pentru a înțelege rolul acestor biomarkeri în răspunsul terapeutic la adolescenți și persoane tinere.

Ipoteze cu privire la rolul cauzal al markerilor neurali și de mediu în dezvoltarea fenotipurilor cognitive și comportamentale, ca și răspunsul la intervenție, sunt testate în studii preclinice, în timp ce noi trăsături-țintă de natură neurocognitivă sunt investigate în studii cu adolescenți aflați în situații de risc.

Partenerii Consorțiului ADORe sunt finanțați prin intermediul organizațiilor de cercetare din țările respective, și anume:

  • $Agenția Națională de Cercetare din Franța;
  • $Institutele de Cercetare în Sănătate din Canada
  • $Ministerul Sănătății din Italia;
  • $Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării din România.

Rezumatul științific al proiectului

Depresia majoră la adolescenți (vârsta 10-19 ani) reprezintă o imensă provocare pentru politicile publice la nivel clinic, social și economic. Raportul Sănătate pentru Adolescenții Lumii al Organizației Mondiale a Sănătății a relevat faptul că depresia reprezintă o cauză predominantă de boală și dizabilitate și se situează printre primele 3 cauze ale mortalității la adolescenții de ambele sexe. Depresia este, de asemenea, un factor de risc pentru debutul depresiei rezistente la tratament la vârste ulterioare. În acest proiect ne propunem să elucidăm, în manieră translațională, funcțiile neurale și cognitive implicate în depresia cu debut la vârsta adolescenței și în răspunsul la diverse tipuri de tratament. Vom utiliza aceste informații pentru a dezvolta noi intervenții neurocognitive cu scopul prevenirii și/sau tratării depresiei la adolescenți. Pentru a ne îndeplini aceste obiective, vom implementa o abordare de tip multidisciplinar și integrat și care combină studiile preclinice și clinice.

Analizele noastre includ proceduri diverse, de la neuroimagistică celulară, electrofiziologie și fenotipare comportamentală, până la intervenție clinică, imagistică cerebrală și învățare automată. Vom exploata date provenite din 3 studii longitudinale de excepție care au încheiat recent evaluarea unor grupuri de adolescenți cu risc de depresie, dintre care 2 includ participanți aflați în situație crescută de risc și care au beneficiat de alocare aleatorie în programe de intervenție timpurie. În plus, vom recruta noi participanți pentru a identifica rolul unor trăsături specifice neurale și cognitive în răspunsul la intervenția de tip psihosocial și tratament medicamentos. În ultimul an al proiectului, vom identifica potențiale intervenții neurocognitive pe care le vom adapta și testa la nivel de validare de concept în 2 eșantioane de adolescenți aflați în situații de risc: unul dintre ele, rezistent la intervenție psihosocială, iar celălalt, expus la adversitate timpurie severă. Modelele preclinice ne vor permite identificarea de structuri neurobiologice implicate în tranziția către fenotipuri de depresie și rezistență la tratament și vor oferi noi informații în privința intervențiilor de mediu și cele neuromodulatoare ce pot modifica traiectoriile de risc. Măsurătorile neurale și cognitiv-comportamentale vor fi armonizate între studii și speciile testate.

Prin studiul legăturilor dintre sistemele cerebrale și funcțiile cognitive și emoționale, proiectul nostru va oferi noi cunoștințe în privința mecanismelor ce stau la baza înțelegerii depresiei în adolescență și a depresiei rezistente la tratament, ca și în ceea ce privește prevenția și tratamentul depresiei la adolescenți, un domeniu care nu a realizat progrese substanțiale în ultimii ani.