Web Analytics

Politica de Confidențialitate

I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dvs. personale este una dintre principalele preocupări ale Project-Adore, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului web https://www.project-adore.com/

II. Categorii de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Dacă sunteți client al site-ului, proprietarul site-ului web vă va prelucra datele personale, cum ar fi numele și prenumele, telefonul, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, datele despre modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul / preferințele / obiceiurile din cadrul proprietarului site-ului web, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod rezultat din utilizarea dvs. a site-ului.

Dacă utilizați contul dvs. Facebook sau Google pentru a vă crea contul de utilizator pe site, proprietarul site-ului web va procesa următoarele date de profil public afișate de acele aplicații: nume de utilizator, adresă de e-mail.

Dacă alegeți să creați un cont de utilizator numai înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, vi se va solicita adresa de e-mail pe baza căreia va fi creat automat un cont. Dacă nu finalizați comanda, adresa de e-mail și alte date furnizate nu vor fi stocate de proprietarul site-ului web, iar contul creat va fi șters automat.

II.2. Dacă sunteți un vizitator al Site-ului, proprietarul site-ului web va prelucra datele dvs. personale pe care le furnizați direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în secțiunea de contact / întrebări / reclamații. , în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopuri și motive pentru prelucrare
III.1. Dacă sunteți client al site-ului, proprietarul site-ului web prelucrează datele dvs. personale după cum urmează:

pentru dezvoltarea relației contractuale dintre dvs. și proprietarul site-ului, respectiv pentru preluarea, validarea, trimiterea și facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dvs. despre starea comenzii, organizarea returnării produselor comandate etc.
Justificare: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe contractul încheiat între dvs. și proprietarul site-ului web. Furnizarea datelor dvs. personale este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul de a furniza date poate duce la imposibilitatea de a desfășura relații contractuale între dvs. și proprietarul site-ului web.

pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin proprietarului site-ului în contextul serviciilor furnizate prin intermediul site-ului, inclusiv obligațiile în materie de impozitare și arhivare.
Justificare: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop este necesară pe baza obligațiilor legale. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este necesară. Refuzul de a furniza date poate duce la incapacitatea proprietarului site-ului web de a-și respecta obligațiile legale și, prin urmare, la incapacitatea de a vă oferi servicii prin intermediul site-ului.

pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin mijloacele de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de proprietarul site-ului web, prin intermediul Site-ului.
Justificare: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe consimțământul dvs., dacă alegeți să le furnizați.

Puteți să vă dați consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop bifând caseta corespunzătoare în momentul creării contului sau după crearea contului, în secțiunea Informațiile contului meu. Pentru a vă dezabona de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți utiliza opțiunea de la sfârșitul fiecărui e-mail / sms care conține comunicări comerciale. În plus, vă puteți dezabona accesând secțiunea Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.

pentru a efectua diverse analize, rapoarte privind funcționarea Site-ului, crearea profilurilor de preferință a consumatorilor, în principal pentru a îmbunătăți experiența oferită pe Site.
Justificare: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe interesul legitim al proprietarului site-ului web de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza date în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.

III.2. Dacă sunteți un vizitator al site-ului, proprietarul site-ului web prelucrează datele dvs. personale după cum urmează:

pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin mijloacele de comunicare la distanță (e-mail, sms), a comunicărilor comerciale privind produsele și serviciile oferite de proprietarul site-ului, prin intermediul Site-ului.
Justificare: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe consimțământul dvs., dacă alegeți să le furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop completând și bifând caseta corespunzătoare din formularul de abonare la buletinul informativ disponibil pe site. Pentru a vă dezabona de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți utiliza opțiunea de la sfârșitul fiecărui e-mail / sms care conține comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.

pentru a rezolva plângeri, nemulțumiri și pentru a monitoriza traficul și pentru a vă îmbunătăți experiența pe site.

Justificare: Prelucrarea datelor dvs. în acest scop se bazează pe interesul legitim al proprietarului site-ului web de a asigura buna funcționare a site-ului, precum și de a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații .

Furnizarea datelor dvs. în acest scop este voluntară. Refuzul de a furniza date în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dvs.

IV. Durata de timp în care procesăm datele dvs.
În principiu, proprietarul site-ului web va prelucra datele dvs. personale atât timp cât este necesar pentru a atinge scopurile de prelucrare menționate mai sus.

Dacă sunteți client, vă vom prelucra datele pe întreaga durată a relației contractuale și ulterior în conformitate cu obligațiile legale care revin proprietarului site-ului web (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care perioada de păstrare a prevăzut prin lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în care au fost întocmite).

Dacă sunteți client și exercitați opțiunea de a vă șterge contul de utilizator făcând clic pe butonul Ștergeți contul din secțiunea Informațiile contului meu, proprietarul site-ului web va interpreta această acțiune ca opțiunea dvs. de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent cu produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite astfel de e-mailuri și / sau mesaje text. Cu toate acestea, dorim să vă informăm că ștergerea contului dvs. nu va avea automat ca efect ștergerea datelor dvs. personale. Dacă nu doriți ca datele dvs. personale să fie procesate sau dacă doriți ca datele dvs. să fie șterse, puteți exercita drepturile prevăzute la punctul VII de mai jos. comandă activă, solicitarea de ștergere a contului poate fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing, proprietarul site-ului web va înceta prelucrarea datelor dvs. personale în acest scop, fără a afecta prelucrarea efectuată de proprietarul site-ului web pe baza consimțământului exprimat de dvs. înainte de retragerea acestuia. .

V. Divulgarea datelor cu caracter personal
În scopul prelucrării, proprietarul site-ului web poate dezvălui datele dvs. partenerilor, terților sau entităților care sprijină proprietarul site-ului web în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu, companii de curierat, furnizori de servicii IT) sau autorităților publice centrale / locale , în următoarele cazuri exemplare enumerate:

pentru administrarea Site-ului;
în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru acordarea de premii sau alte facilități persoanelor în cauză, obținute ca urmare a participării lor la diferite campanii promoționale organizate de proprietarul site-ului web prin intermediul site-ului;
să întrețină, să personalizeze și să îmbunătățească Site-ul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
pentru efectuarea analizei de date, testare și cercetare, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de securitate și autentificarea utilizatorului;
pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
când divulgarea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele personale furnizate proprietarului site-ului web pot fi transferate în afara României, dar numai către țări din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care vă bucurați
În condițiile prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ca persoane vizate, vă bucurați de următoarele drepturi:

dreptul la informații, respectiv dreptul de a primi detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de proprietarul site-ului web, așa cum este descris în acest document;
dreptul de acces la date, și anume dreptul de a obține confirmarea de la proprietarul site-ului web cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii despre activitățile de prelucrare, cum ar fi modul în care sunt prelucrate datele, scopul pentru care se efectuează prelucrarea, destinatarii sau categorii de destinatari de date etc;
dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către proprietarul site-ului web al datelor personale inexacte / nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea / completarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
dreptul de a șterge datele, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), dacă se aplică unul dintre următoarele motive:
– nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– dacă consimțământul este retras și nu există un alt temei legal pentru prelucrare;

– dacă persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care prevalează;

– dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

– dacă datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală;

– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale în conformitate cu legislația Uniunii sau legislația națională sub controlul operatorului.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, proprietarul site-ului web să anonimizeze aceste date (privându-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea în scopuri statistice;

dreptul de a restricționa prelucrarea în măsura în care:
– persoana contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor;

– prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării acestora;

– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită să stabilească, să exercite sau să apere un drept în instanță; sau

– persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât marketingul direct), pentru perioada de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

dreptul la portabilitatea datelor, și anume (i) dreptul de a primi date cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit și (ii) dreptul de a transmite astfel de date de către proprietarul site-ului către alte date operator, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
dreptul de a obiecta – în ceea ce privește activitățile de prelucrare poate fi exercitat prin depunerea unei cereri conform indicațiilor de mai jos;
– în orice moment, din motive legate de situația particulară a persoanei vizate, ca datele care îl privesc să fie prelucrate în interesul legitim al proprietarului site-ului web sau în interesul public, cu excepția cazului în care proprietarul site-ului web poate demonstra că are și motive imperioase care justifică prelucrarea și prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– în orice moment, gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îl privesc să fie prelucrate în scopul marketingului direct.

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, adică dreptul de a nu face obiectul unei decizii luate exclusiv pe baza activităților de prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice cu privire la persoana vizată sau -a măsură semnificativă;
dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care se consideră necesar.

Acest site web folosește cookie-uri. Pentru mai multe informații despre modul în care sunt utilizate aceste fișiere, vă rugăm să accesați pagina privind politica de cookie-uri.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să contactați adresa de e-mail: contact@project-adore.com